ข้อที่ 320 (ทั้งหมด 320 ข้อ)
คำถามข้อนี้ คือ

อะไรเอ่ย?
รถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถ
รถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถ

ไปข้อ 1
ยอมแพ้ ขอดูเฉลย
ไปข้อ 319