โจทย์ข้อนี้ คือ

ตุ๊กตุ๊กทั่วประเทศสู้ตาย

ยอมแพ้...ขอดูเฉลย

(คำตอบเป็นตัวเลข 4 หลัก)

เฉลยรหัสลับ
รถตุ๊กตุ๊ก มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามล้อเครื่อง จึงเป็นเลข 3
ทั่วประเทศ มีทั้งหมด 76 จังหวัด
สู้ตาย คืออาการที่ชูนิ้วออกมา 2 นิ้ว

รหัสลับนี้ คือ 3762
Clear