โจทย์ข้อนี้ คือ

สุดยอดทหารรักเนตรนารี

ยอมแพ้...ขอดูเฉลย

(คำตอบเป็นตัวเลข 4 หลัก)

เฉลยรหัสลับ
สุดยอด = แสดงออกได้โดยการยกนิ้วโป้งนิ้วเดียว คือ 1
ทหาร = ยกมือทำความเคารพ ใช้ 5 นิ้ว คือ 5
รัก = ภาษาใบ้ใช้มือบอกรัก ใช้ 3 นิ้ว (นิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วก้อย) คือ 3
เนตรนารี = ยกมือทำความเคารพโดยใช้ 3 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง) คือ 3

รหัสลับนี้ คือ 1533
Clear