โจทย์ข้อนี้ คือ

ย้อนเวลาข่าว

ยอมแพ้...ขอดูเฉลย

(คำตอบเป็นตัวเลข 4 หลัก)

เฉลยรหัสลับ
ข่าว เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ NEWS
เวลา เกี่ยวข้องกับนาฬิกา
N E W S สามารถเปรียบได้กับชื่อย่อทิศ ซึ่งหมายถึงทิศบนหน้าปัดนาฬิกา
N = ทิศเหนือ ตรงกับ 12
E = ทิศตะวันออก ตรงกับ 3
W = ทิศตะวันตก ตรงกับ 9
S = ทิศใต้ ตรงกับ 6
รวมกันได้เป็น 12-3-9-6 อ่านได้ว่า สิบสองสามเก้าหก
โจทย์สั่งให้ย้อนเวลา ก็คืออ่านจากหลังมาหน้า
ก็จะได้เป็น 6-9-3-12 อ่านได้ว่า หกเก้าสามสิบสอง = 6-9-32

รหัสลับนี้ คือ 6932
Clear